Historia

Historia dziwnowskiej biblioteki

Biblioteka w Dziwnowie powstała w 1948 roku. Nosiła wtedy nazwę GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA i  została założona została ze składek książkowych dziwnowskiej społeczności. Aby należeć do biblioteki trzeba było spełnić dwa warunki: opłacić składkę wpisową w  wysokości 100 zł oraz przekazać dar książkowy.

Pierwszymi bibliotekarkami były panie z  aktywu społecznego. Nie miały one żadnego przygotowania do prowadzenia tego typu placówki, miały jednak ogromne chęci oraz przeświadczenie, że ich praca jest bardzo potrzebna. Pierwszy płatny etat bibliotekarza został utworzony w 1949 roku. Prace podjęła wówczas Irena ZALEWSKA, która była przygotowana do zawodu – posiadała ukończony kurs bibliotekarski w  Jarocinie. Od grudnia 1953 roku obowiązki kierownika biblioteki objęła Elżbieta ZAKRZEWSKA.

Na początku funkcjonowania placówki zbiory biblioteczne stanowiły dary społeczeństwa. W 1949 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki przekazało jednorazowo partię książek centralnie opracowanych wraz z księgą inwentarzową (289 pozycji). Do roku 1956 Biblioteka była zaopatrywana w książki przez Księgarnię wysyłkową w Warszawie, po tym okresie przejęła te funkcję powiatowa I Miejska Biblioteka w Kamieniu Pomorskim. W 1961 roku nasza placówka wzbogaciła się o księgozbiór ze Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego „Belona”. Przekazanych zostało wówczas 651 woluminów.

W latach pięćdziesiątych Biblioteka funkcjonowała pod nazwą Biblioteka Publiczna a w sześćdziesiątych jako Osiedlowa Biblioteka Publiczna. Po pewnym czasie znowu powrócono do nazwy Gminna Biblioteka Publiczna. W wyniku powiększania się księgozbioru w 1960 roku został wydzielony oddział dla dzieci.

Biblioteka często zmieniała swoja lokalizację. Najdłużej bo od 1969 roku do 17 marca 2005 roku funkcjonowała w budynku starej szkoły przy ul. Mickiewicza. Obecnie placówka mieści się pomiędzy Halą Sportową a Gimnazjum, przy ul. Reymonta.

Filie w Dziwnówku i Międzywodziu zostały założone przy podziale administracyjnym w 1974 roku. Początkowo miały to być placówki sezonowe, ale ze względu na potrzeby społeczne zdecydowano się na działalność całoroczną.

21 października 2013 roku, decyzją Rady Miejskiej w Dziwnowie, naszej bibliotece nadano imię jej pierwszej Kierownik – Elżbiety Zakrzewskiej. Jest to bardzo ciekawa postać w historii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie. Przepracowała w tej placówce łącznie 40 lat a jej życiorys nadawałby się na niezłą powieść sensacyjno–historyczną i nie tylko…

Telefon/fax:

91 38 13 547
skype: Biblioteka-Dziwnów


UL. Reymonta 10
72-420 Dziwnów
biblioteka@dziwnow.pl