,,Najlepszy Czytelnik 2023 roku”- konkurs dla czytelników.

,,Najlepszy Czytelnik 2023 roku”- konkurs dla czytelników.

Drodzy Czytelnicy!

Zapraszamy do udziału w konkursie na “Najlepszego Czytelnika 2023 roku”.

Aby zostać uczestnikiem konkursu wystarczy  zarejestrować się w naszej bibliotece i być jej aktywnym użytkownikiem.

Tytuł „Najlepszego Czytelnika 2023 roku” uzyska osoba z największą ilością wypożyczonych książek w danej kategorii.

Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie konkursu.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO „NAJLEPSZY CZYTELNIK 2023” 

I. Cele konkursu:

• promocja czytelnictwa,

• podnoszenie kultury czytelniczej,

• zainteresowanie i zachęcenie mieszkańców i turystów do korzystania ze zbiorów biblioteki.

II. Zasady konkursu:

• konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców, turystów

• uczestnikami konkursu są wszyscy czytelnicy należący do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Elżbiety Zakrzewskiej w Dziwnowie.  

III. Czas trwania konkursu od 01.01.2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

IV. Ocenie konkursowej podlegają:

 • aktywność czytelnicza uczestników konkursu, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek,

 • znajomość przeczytanych książek,

• terminowość oddawania książek przez czytelnika,

 • dbałość czytelnika o wypożyczone książki.

V. Wybór – Bibliotekarz w oparciu o kartę czytelnika wyłoni Najlepszego Czytelnika roku kalendarzowego 2023  w VIII kategoriach:

I kategoria: czytelnicy do lat 5 lat

II kategoria: czytelnicy 6 – 12 lat

III kategoria: czytelnicy: 13 – 15 lat

IV kategoria: czytelnicy 16 – 19 lat

V kategoria: czytelnicy 20 – 24 lat

VI kategoria: czytelnicy 25 – 44 lat

VII kategoria: czytelnicy 45 – 60 lat

VIII kategoria: czytelnicy powyżej 60 lat

VI. Nagrody Nagrodą za I miejsce będzie upominek oraz książka.

 Przewidziane zostały także wyróżnienia za II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.    

Nagrody zostaną wręczone na uroczystym Spotkaniu Laureatów Konkursu w bibliotece w wyznaczonym terminie.

VII. Wyniki konkursu Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2024 roku na stronie internetowej biblioteki: www.bibliotekadziwnow.pl i na naszym FB Biblioteka Dziwnów.

                                                                      Dyr. Mgr Alina Cygal Sobhi.

Telefon/fax:

91 38 13 547
skype: Biblioteka-Dziwnów


UL. Reymonta 10
72-420 Dziwnów
biblioteka@dziwnow.pl