“ProzaTory Zachodniopomorskie 2021” – nabór do antologii

“ProzaTory Zachodniopomorskie 2021” – nabór do antologii

Komunikaty

“ProzaTory Zachodniopomorskie 2021” – nabór do antologii

Książnica Pomorska ogłasza nabór do antologii młodej polskiej prozy województwa zachodniopomorskiego „ProzaTory Zachodniopomorskie. Antologia 2021”

ProzaTory Zachodniopomorskie 2021

Zapraszamy do uczestniczenia w projekcie młodych twórców (limit wieku: 35 lat) związanych z regionem przed pełnym prozatorskim debiutem książkowym. 
Przyjmować będziemy teksty prozatorskie bez ograniczeń gatunkowych oraz formalnych (opowiadania, fragmenty powieści, dzienniki, eseje, etc.) do 40 stron, w postaci pliku tekstowego (doc, docx, rtf, txt, etc.). Nabór rozpoczyna się 1.02.2021 r., i kończy 31.03.2021 roku. Teksty należy wysyłać na adres promocja@ksiaznica.szczecin.pl z zaznaczeniem potwierdzenia odbioru. Do tekstów należy dołączyć biogram autora oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie dla celów projektu „ProzaTory Zachodniopomorskie 2021”. Spośród tekstów zespół redakcyjny wybierze 5, które będą podstawą do pracy redakcyjnej z autorami, i które zostaną wydane przez Książnicę Pomorską w antologii „ProzaTory Zachodniopomorskie. Antologia 2021” oraz będą zaprezentowane podczas festiwalu „ProzaTory Zachodniopomorskie. Festiwal 2021”, który planowany jest na połowę czerwca 2021. Antologia zostanie również udostępniona w formie cyfrowej. Laureaci zostaną ogłoszeni 20.04.2021 r. Zespół redakcyjny bierze pod uwagę również wyróżnienie tekstów, które nie znajdą się w antologii, i opublikowanie ich w formie cyfrowej.

Projekt ma na celu wypromowanie młodej literatury z regionu.

Wszelkie pytania odnośnie projektu należy przysyłać na adres promocja@ksiaznica.szczecin.pl.


Link do wydarzenia na Facebooku:

https://fb.me/e/3XDf2lniO

Regulamin projektu „ProzaTory Zachodniopomorskie 2021”

  1. „ProzaTory Zachodniopomorskie 2021” jest to projekt organizowany przez Książnice Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie, w skład którego wchodzą: antologia młodej polskiej prozy województwa zachodniopomorskiego „ProzaTory Zachodniopomorskie. Antologia 2021” oraz festiwal „ProzaTory Zachodniopomorskie. Festiwal 2021”.
  2. Nabór do antologii odbywa się od 1.02.2021 r. do 31.03.2021 r. na określonych zasadach: teksty prozatorskie, bez ograniczeń formalnych oraz gatunkowych, przyjmowane w formie cyfrowej (doc, docx, rtf, txt, etc.), z ograniczeniem do 40 stron maszynopisu. Teksty należy wysyłać na adres promocja@ksiaznica.szczecin.pl. Do tekstów należy dołączyć biogram oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Książnicę Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie dla celów związanych z projektem „ProzaTory Zachodniopomorskie 2021”.
  3. Ogłoszenie wyników naboru odbędzie się 20.04.2021 r.
  4. Wybrani autorzy zostaną zaproszeni do prac redakcyjnych, planowanych na 21.04.2021 – 31.05.2021 r., których finałem będzie wydanie antologii „ProzaTory Zachodniopomorskie. Antologia 2021” w formie papierowej oraz publikacja cyfrowa.
  5. Organizator nie przewiduje honorarium dla laureatów projektu.
  6. Zespół redakcyjny może wyróżnić autorów tekstów, które nie znalazłyby się w antologii, poprzez publikację cyfrową.
  7. Zespół redakcyjny nie udostępnia recenzji ani kryteriów wyboru tekstów.
  8. Antologia „ProzaTory Zachodniopomorskie. Antologia 2021” będzie zaprezentowana podczas festiwalu literackiego „ProzaTory Zachodniopomorskie. Festiwal 2021”, planowanego na połowę czerwca.
  9. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju organizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższych terminach, wyboru charakteru organizacji festiwalu, jak i zmian odnośnie funkcjonowania samego projektu „ProzaTory Zachodniopomorskie 2021”.

Telefon/fax:

91 38 13 547
skype: Biblioteka-Dziwnów


UL. Reymonta 10
72-420 Dziwnów
biblioteka@dziwnow.pl