POZNAJ FUNENGLISH Z BIBLIOTEKĄ;

POZNAJ FUNENGLISH Z BIBLIOTEKĄ;

INSTRUKCJA FUNENGLISH:

Logowanie


Aby zalogować się na naszej stronie należy kliknąć przycisk ZALOGUJ znajdujący się w prawym górnym rogu.

Pojawiło się okno? wraz z dwoma miejscami gdzie należy wpisać nasze dane.

Do pierwszego pola wpisujemy nasz unikalny login, poniżej zaś hasło.

Następnie  Klikamy przcysik ZALOGUJ , który przenosi nas na stronę startową “portalu”

Jeśli zapomnieliśmy hasła  powinniśmy kliknąć na odnośnik “zapomniałem hasła”

Kolejnym krokiem jest wybór typu zadania.

Nauczyciel ma możliwość skorzystania z multimediów dostępnych w FunBook’u na platformie, dowolnego klipu z serwisu YouTube lub zlecenia zadania związanego z dowolną, wybraną przez niego stroną internetową.

W przypadku wyboru typu “Funbook” mamy możliwość wybrania UNITu, SUBUNITu oraz KOMPONENTu, który będzie elementem lekcji. Bieżący podgląd wybranego elementu pojawia się z prawej strony ekranu.

W przypadku wyboru typu “YouTube” w pole “Adres w serwisie YouTube.com” podświetlenie należy wprowadzić pełen adres filmu wideo podświetlenie i wpisanie przykładowego adresu.

W przypadku wyboru typu “Adres internetowy” podświetlenie i klik w pole tekstowe podświetlenie należy wprowadzić dowolny adres, który będzie elementem zadania dla grupy podświetlenie i wpisanie przykładowego adresu www.angielski123.pl

Słownik angielskiego dla dzieci (wbudowany + slownikdladzieci.pl)

 • Jedną z pomocy w nauce języka jest słownik  angielsko-polski  znajdujący się na portalu. Aby skorzystać ze słownika należy kliknąć w zakładkę “Słownik” 
 • Po prawej stronie znajduje się zbiór wyrazów rozpoczynających się na wybraną literę alfabetu.
 •  Hasła zaczynające się na daną literę mieszczą się na kilku podstronach co sugerują cyfry poniżej.
 • Strony można przewracać klikając w przycisk ‘next’ i ‘back’.
 • Po lewej stronie znajduje się graficzna prezentacja intresującego nas słówka, wraz z tłumaczeniem i wymową.
 • Przykładowo poszukajmy słówka ‘tape’. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze wybieramy odpowiednią zakładkę z literą rozpoczynającą nasz wyraz.
 • Następnie szukamy słowa na odpowiednich podstronach. Po kliknięciu w szukany wyraz, po lewej stronie ekranu zobaczymy jego prezentację.
 • Drugim sposobem odnajdywania słówek jest wyszukiwarka wbudowana w słownik.
 • Po wpisaniu w nią interesującego nas słówka, np. CAT i kliknięciu w przycisk ‘search’ otrzymujemy wynik poniżej.
 • Dodatkową funkcją jest możliwość wysłuchania wymowy amerykańskiej jak i brytyjskiej.
 • Aby zamknąć słownik klikamy w krzyżyk.
 • Słownikdladzieci.pl jest także dostępny poza stroną FunEnglish.pl, dlatego korzystać z niego można nie będąc zalogowanym na konto. Stosować go można np. podczas odrabiania pisemnej pracy domowej.

Podręcznik FunEnglish.pl

 • Podręcznik FunEnglish.pl zawierający multimedialne ćwiczenia, został podzielony na 4 unity.
 • Aby rozpocząć naukę, wybieramy jeden z czterech dostępnych unitów.
 • Po kliknięciu w wybrany unit, na ekranie pojawia się 11 subunitów wraz z ich nazwami.
 •  Klikamy na wybrany subunit, aby przejść do pierwszej lekcji.
 • Naszym oczom ukazuje się ekran pierwszej lekcji w danym subunicie, czyli filmu.

GÓRNA BELKA TYTUŁOWA

 • W górnej części znajduje się wstęp do lekcji. Z lewej strony belki tytułowej znajduje się materiał multimedialny (odpowiednio FILM, FOTOLEKCJA lub GRA EDUKACYJNA) będący rozpoczęciem każdej z lekcji. Po kliknięciu w materiał multimedialny uruchamiamy go na większym ekranie.
 • Kolejnym elementem są Numer i nazwa lekcji oraz przyciski Dictionary i Print.
 • Dictionary otwiera słownik FunEnglish a Print umożliwia wydrukowanie  całości ćwiczeń przygotowanych do danej lekcji.
 • Po prawej stronie belki tytułowej znajduje się logotyp FunEnglish.pl, natomiast pod nim widzimy pasek postępu lekcji oraz stronę danej lekcji, na której aktualnie przebywamy.
 •  Liczba gwiazdek odpowiada liczbie poprawnie wykonanych ćwiczeń przez danego ucznia

CENTRALNA CZĘŚĆ PODRĘCZNIKA

 • Głównym elementem podręcznika jest część centralna
 • W tej części znajdują się poszczególne ćwiczenia wraz z poleceniami informującymi co należy zrobić.
 • Pomiędzy ćwiczeniami poruszamy się używając przycisków Previous i Next Page
 • Ćwiczenia w podręczniku są bardzo zróżnicowane i zawsze powinniśmy uważnie zapoznać się z poleceniem zanim podejdziemy do wykonania zadania.
 • Ćwiczenia zostały podzielone na homework, które powinny zostać wykonane w klasie – wspólnie z nauczycielem – oraz na homework – ćwiczenia do pracy w domu
 • Oczywiście wykorzystanie możliwości podręcznika jest w pełni indywidualne, a podział na Classroom/Homework to tylko sugestia autorów
 • Przy większości ćwiczeń znajduje się przycisk “Check”, który pozwala nam zweryfikować poprawność wykonanego zadania.
 • Podręcznik sprawdzi zadania i odpowiednim kolorem oznaczy prawidłowe i złe odpowiedzi.

DOLNA BELKA NAWIGACYJNA

 • Ostatnim elementem interfejsu podręcznika jest dolna belka nawigacyjna.
 • Pasek wyboru pozwala nam na precyzyjny wybór miejsca podręcznika, w którym chcemy się znaleźć.
 • Za pomocą rozwijanych list wyboru możemy wybrać interesujący nas unit oraz subunit. Następnie za pomocą odpowiednich przycisków możemy wybrać interesującą nas lekcję. 
 • Pasek nawigacyjny pozwala nam w szybki sposób przemieszczać się po całym podręczniku.
 •  Aktualne położenie możemy sprawdzić poniżej.
 • W momencie gdy ‘puścimy’ suwak paska nawigacyjnego, przeskoczymy do wybranej lekcji.
 • Dodatkowo, możemy znaleźć dokładny numer strony, na której się znajdujemy.
 •  Poprzez wpisanie innej liczby i wciśnięcie enter zostaniemy przeniesieni na tę stronę
 • jest to najbardziej precyzyjna i najszybsza metoda poruszania się po podręczniku jeśli znamy rozkład stron.(opcjonalnie)

ELEMENTY DODATKOWE

 • Pod elementami nawigacyjnymi, znajdziemy jeszcze 3 dodatkowe odnośniki pomocne w pracy z podręcznikiem. Są to kolejno “table of contents”, “syllabus” oraz “vocabulary” podświetlenia każdego z elementów w miarę jak lektor o nich mówi.
 • Poprzez kliknięcie na Table of contents zostaniemy przeniesieni na stroną początkową naszego podręcznika
 • Syllabus to dokładny wykaz zagadnień i elementów poruszanych w poszczególnych subunitach z podziałem na najważniejsze elementy gramatyczne języka angielskiego.
 • Vocabulary jest spisem słówek nowych dla ucznia oraz słówek, które uczeń powtarza w ramach poszczególnych subunitów

WSTĘP DO PANELU

Panel nauczyciela jest specjalnym modułem zarządzania edukacją, dostępnym dla osób prowadzących grupy szkolne z użyciem FunEnglish.pl.

 Aby przejść do Panelu nauczyciela należy kliknąć na “Przejdź do panelu nauczyciela” w górnej części ekranu.

Pamiętaj, że link ten jest widoczny wyłącznie w momencie, gdy jesteśmy zalogowani z użyciem konta typu “Nauczyciel”.

Panel nauczyciela obsługujemy z użyciem 5 (pięciu) głównych przycisków nawigacyjnych

Przyciskom nawigacyjnym przypisano różne kolory co ułatwia obsługę systemu.

 1.  

WSTĘP DO GRUP

Podstawowym elementem funkcjonowania Panelu Nauczyciela są grupy.

Szybkim sposobem sprawdzenia jakie grupy są przypisane do naszego konta jest podejrzenie ich w lewej ramce, widocznej na głównym ekranie panelu nauczyciela.

Znajdują się tam wszystkie grupy dostępne obecnie w panelu nauczyciela.

Z użyciem lewej ramki możemy także przejść bezpośrednio do interesującej nas grupy. Wystarczy kliknąć w jej nazwę.

WSTĘP DO KALENDARZA

Z prawej strony ekranu znajduje się podgląd kalendarza.

 Za pomocą dostępnej z głównego ekranu miniatury możemy w szybki sposób zorientować się kiedy upływają terminy ukończenia zadań zleconych uczniom  oraz w jakie dni zapisaliśmy wydarzenia własne

Kliknięcie w poszczególne dni pozwala nam przejść do głównego ekranu kalendarza i rozszerzonych informacji dotyczących wybranej daty.

WSTĘP DO STATYSTYK

W lewym dolnym rogu znajdują się Statystyki.

Aby szybko przejść do statystyk danej grupy wystarczy kliknąć na jej nazwę

Dodatkowo dostępny jest link prowadzący do statystyk wszystkich szkół korzystających z Funenglish

STREAM

W centralnej części znajdują się zebrane w jednym miejscu wszystkie informacje jakie spływają do nas z modułów grup, zadań i statystyk.

Znajdziemy tu między innymi powiadomienia o zadaniach wykonanych przez uczniów, informacje o zmianach w grupach, czy też wiadomości związane ze statystykami

Wiadomości w części centralnej możemy “filtrować”, czyli decydować które z nich chcemy oglądać, a które mają zostać ukryte.

Domyślnie widoczne są wszystkie typy wiadomości

Klikając na dowolny typ wiadomości, ukrywamy je

Ponowne kliknięcie, przywraca widoczność danych wiadomości

Powiadomienia w centralnej części to podstawowe narzędzie komunikacji systemu z nauczycielem.

 Każdorazowo, po zalogowaniu się do panelu nauczyciela, jedno spojrzenie na nowe wiadomości pozwala w szybki sposób zorientować się co zmieniło się od naszej ostatniej wizyty.

 Panel nauczyciela – zlecanie zadań

 1. Jeśli chcemy zlecić nowe zadanie prowadzonej grupie, musimy przejść do modułu “Zadania”.
 2. Aby rozpocząć zlecanie zadania klikamy w “Zleć nowe zadanie”
 3. Na ekranie zlecania zadań wybieramy grupę lub grupy, których ma dotyczyć nowe zadanie. Robimy to poprzez kliknięcia w nazwy odpowiednich grup
 4. Kolejnym krokiem jest wybór typu zadania.
 5.  Nauczyciel ma możliwość skorzystania z multimediów dostępnych w FunBook’u na platformie, dowolnego klipu z serwisu YouTube lub zlecenia zadania związanego z dowolną, wybraną przez niego stroną internetową
 6.  My skupimy się na zadaniach typu “FunBook”, które posiadają najwięcej możliwości konfiguracji.
 7. Jeżeli chcemy, aby uczeń miał możliwość dołączenia własnej odpowiedzi do wykonanego zadania, musimy zaznaczyć pole “zadanie otwarte”
 8. Kolejnym etapem jest wybór elementu multimedialnego, którego dotyczy zadanie.
 9.  Z rozwijanych list wybieramy UNIT, SUBUNIT oraz KOMPONENT.
 10.  Z prawej strony ekranu widzimy podgląd aktualnie wybranego elementu
 11. Po kliknięciu w pole “data zakończenia”, mamy możliwość wyboru terminu oddania zadania domowego przez uczniów.
 12.  Pole to możemy zostawić również puste, jeśli zadanie zlecamy bezterminowo.
 13. Ostatnim elementem zlecania zadania, jest wprowadzenie wiadomości do uczniów.
 14. Mamy możliwość wpisania własnego tematu oraz treści wiadomości.
 15.  Warto korzystać z tej funkcji przede wszystkim podczas zlecania zadań otwartych, aby dopisać własne polecenie lub w momencie gdy chcemy poinformować uczniów kiedy i w jakim celu będą przerabiać wybrany materiał.
 16. Aby potwierdzić wysłanie zadania klikamy w “Zleć nowe zadanie”.

17. Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie, pojawi się komunikat potwierdzający zlecenie zadania.

18. Nasze zadanie znajduje się teraz na liście wszystkich zadań. Z jej pomocą możemy sprawdzić postępy wykonania zadania przez uczniów

Telefon/fax:

91 38 13 547
skype: Biblioteka-Dziwnów


UL. Reymonta 10
72-420 Dziwnów
biblioteka@dziwnow.pl