30 rocznica odnowy samorządu w polsce.

30 rocznica odnowy samorządu w polsce.

Świętowana w tym roku 30. rocznica odnowy samorządu w Polsce jest dobrą okazją, aby o samorządzie
jeszcze więcej mówić, dyskutować i uczyć. Także w szkołach (w większości przecież samorządowych!),
bibliotekach czy na zajęciach dodatkowych. Dlatego oddajemy w Wasze ręce zbiór sześciu scenariuszy zajęć
dotyczących praktycznego wymiaru naszej lokalnej samorządności. Scenariusze dotyczą takich zagadnień
jak podział kompetencji między samorząd a władzę centralną, finanse samorządowe, rola samorządu
w systemie edukacji i ochronie środowiska czy planowaniu przestrzeni. Oddzielny scenariusz poświęciliśmy
partycypacji lokalnej, czyli narzędziom współdecydowania obywateli i obywatelek w kluczowych sprawach
dla ich „małych ojczyzn”.

http://frdl.szczecin.pl/informacje/aktualnosci/zglos-biblioteke-do-akcji-narodowa-lekcja-o-samorzadzie-terytorialnym

Telefon/fax:

91 38 13 547
skype: Biblioteka-Dziwnów


UL. Reymonta 10
72-420 Dziwnów
biblioteka@dziwnow.pl