Mamy dobrą wiadomość dla naszych Użytkowników – w ramach rozwoju naszej placówki i programu “GRY KOMPUTEROWE W BIBLIOTECE” zakupiliśmy KONSOLE XBOX ONE S. Udostępnimy ją oczywiście Państwu.

Mamy dobrą wiadomość dla naszych Użytkowników – w ramach rozwoju naszej placówki i programu “GRY KOMPUTEROWE W BIBLIOTECE” zakupiliśmy KONSOLE XBOX ONE S. Udostępnimy ją oczywiście Państwu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z 

KONSOLI XBOS ONE S w mIEJSKIEJ bIBLIOTECE PUBLICZNEJ W DZIWNOWIE.

 1. Przed przystąpieniem do gry należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 2. Korzystanie KONSOLI XBOS ONE S znajdującej się w zbiorach Biblioteki
  jest bezpłatne.
 3. Z  KONSOLI XBOS ONE S mogą  korzystać  osoby tylko i wyłącznie legitymujące  się  kartą biblioteczną- czynni czytelnicy.
 4. Gracz wpisuje się do REJESTRU GRACZY  z datą i godziną w której korzysta z KONSOLI.
 5. Konsolę użytkować można tylko za zgodą pracowników Biblioteki, oraz pisemna zgoda rodzica. Zgody do podpisania przez rodziców uzyskuje się w bibliotece.
 6. Z konsoli korzystać mogą dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorośli, pierwszeństwo do korzystania z konsoli mają dzieci i młodzież do 18 roku życia.
 7. Biblioteka umożliwia korzystanie z KONSOLI XBOS ONE S  wraz z grami, w dniach:
 8. poniedziałek         14.00 – 18.00
 9. wtorek                   14.00 – 16.00
 10. środa                     14.00 – 18.00
 11. czwartek               14.00 – 18.00
 12. piątek                    14.00 – 18.00
 13. sobota                   10.00 – 17.00

W czasie gdy w bibliotece odbywają się SPOTKANIA AUTORSKIE i inne zaplanowane imprezy kulturalne nie będzie możliwości korzystania z gry na KONSOLI.

W okresie wakacyjnym oraz podczas ferii zimowych godziny korzystania z KONSOLI XBOX ONE S  ustala bibliotekarz.

 1. Z konsoli KONSOLI XBOX ONE S   może korzystać jednorazowo 1 osoba przez 60 minut, a jeżeli gra to umożliwia jednorazowo 2 osoby (posiadamy dwa kontrolery gry). Przed przystąpieniem do gry należy z góry określić liczbę graczy. W Sali przebywają w tym czasie tylko gracze.
 2. Rozpoczęcie i zakończenie gry następuje za pośrednictwem dyżurnego bibliotekarza. Konsolę  obsługuje tylko i wyłącznie bibliotekarz.
 3. Gry na konsole są zakupywane w sklepie.
 4. Gry na konsolę udostępniane są tylko i wyłącznie na miejscu.
 5. Grać można wyłącznie w gry odpowiednie do wieku użytkownika (PEGI).
 6. W celu zachowania bezawaryjnego działania konsoli należy:
 7. stosować się do poleceń osób nadzorujących sprzęt,
 8. używać wyłącznie gier udostępnianych przez Bibliotekę,
 9. nie wnosić jedzenia i picia do pomieszczenia z konsolą,
 10. nie zakłócać porządku, nie hałasować oraz nie przeszkadzać użytkownikom biblioteki i grającym.
 • – grać w gry przeznaczone do osób w twojej kategorii wiekowej
 • – nie przekładaj świata wirtualnego na świat rzeczywisty
 • – chroń swoje dane osobowe
 • – niech twoje hasło do konta z grą będzie należycie silne
 • – bezpieczny przydomek w grze
 • – graj fair-play
 • – przestrzega regulaminu gry
 • – unikaj gier hazardowych
 • Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z gier interaktywnych. Decyzję o pozbawieniu dostępu podejmuje bibliotekarz.
 • Informujemy, że w bibliotece znajduje się monitoring i który również dokumentuje zachowanie graczy w Sali w której udostępniamy konsolę.
 • Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej Miasta Dziwnowa im. Elżbiety Zakrzewskiej zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany w regulaminie.
 • Za  uszkodzenie  sprzętu  spowodowane  niewłaściwym użytkowaniem  odpowiada  osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 • Rodziców, którzy nie wyrażają zgody na udział dzieci w korzystaniu z

 KONSOLI XBOX ONE S    prosimy o kontakt z pracownikami biblioteki.

Posiadamy spory zasób GIER PLANSZOWYCH, ponadto z gier planszowych można skorzystać w Oddziale dla Dzieci, oraz wypożyczyć je do domu –pełna informacja  u bibliotekarza.

Życzymy wspaniałej zabawy i edukacji w korzystaniu z naszych zasobów, posiadamy książki poświęcone w/w tematyce – zachęcamy do ciekawej lektury.                                                    

  Dziwnów 30.12.2019 r.

                                                                                            dyr. Alina Cygal Sobhi.

Telefon/fax:

91 38 13 547
skype: Biblioteka-Dziwnów


UL. Reymonta 10
72-420 Dziwnów
biblioteka@dziwnow.pl